Achievement of Prodigy


1. PERSONAL AND SERVICE PARTICULAR
Title : Encik
Name : Ab Aziz bin Mohd Yatim
Sex : Male
Nationality : Malaysia
Present Position :Senior Lecturer DS52
Telephone :05-4506029
Department :Faculty of Human Development
ab.aziz@fppm.upsi.edu.my

2. ACADEMIC QUALIFICATION
Qualification | Major | Institution | Year
Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan Kaunseling)
, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2001
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan
Kaunseling) , Universiti Putra Malaysia (UPM), 1991
Sijil Perguruan (Bahasa Inggeris & Seni) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan Kaunseling) , Maktab
Perguruan Temenggong Ibrahim, 1981

2. ACADEMIC QUALIFICATION
Qualification | Major | Institution | Year
Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan Kaunseling)
, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2001
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan
Kaunseling) , Universiti Putra Malaysia (UPM), 1991
Sijil Perguruan (Bahasa Inggeris & Seni) (Bimbingan dan Kaunseling / Bimbingan dan Kaunseling) , Maktab
Perguruan Temenggong Ibrahim, 1981

4. FIELD OF SPECIALIZATION
Bimbingan & Kaunseling

5. RESEARCH INTEREST
Kaunseling dan Disiplin Pelajar

Modul Latihan Kaunselor

Keberkesanan Latihan Kaunselor

6. WORK EXPERIENCE AND CAREER HISTORY
Position | Department | Duration
I     Academic Position
 • (Pensyarah Kanan) Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI, (03-2008) until (present)
 • (Pensyarah) Fakulti Sains Kognitif & Pemb Manusia, UPSI, (11-2002) until (02-2008)
 • (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia,(02/01/1982) until (31/10/2002)

II     Administrative Position
 • (PENYELARAS) Unit Kaunseling & Kerjaya, UPSI, (11-2003) until (05-2005)
 • (Penolong Pengarah) Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, (22/07/2002) until (31/10/2002)
7. SUPERVISION OF STUDENT

Name of Student | Mod (if available) | Position | Title of Thesis | Start Date | End Date | Status
MASTER
Azmi Bin Supri, (Mod C), Practical/Industrial Training Supervisor, (Practical/Teaching Training), 16-01-2017 until
30-06-2017, (Completed)
Fairelyn Anak Wilson Banyui, (Mod C), Practical/Industrial Training Supervisor, (Practical/Teaching Training), 16-
01-2017 until 30-06-2017, (Completed)
Mohd Alizan Bin Alias, (Mod C), Practical/Industrial Training Supervisor, (Practical/Teaching Training), 16-01-
2017 until 30-06-2017, (Completed)
Nining Binti Ali, (Mod C), Practical/Industrial Training Supervisor, (Practical/Teaching Training), 16-01-2017 until
30-06-2017, (Completed)
Rozan Bin Richard, (Mod C), Practical/Industrial Training Supervisor, (Practical/Teaching Training), 16-01-2017
until 30-06-2017, (Completed)
Sangari A/P Subramaniam, (Mod C), Supervisor, (KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN HUBUNGAN DENGAN
EFIKASI DIRI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH
), 18-04-2015 until 01-08-2017, (Completed)
Vaehini A/P Padmanabha, (Mod C), Supervisor, (PENGARUH DEMOGRAFI TERHADAP MINAT
MEMPELAJARI BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH
), 18-04-2015, (Submitted)
Santhi A/P Achiah, (Mod C), Supervisor, (Strategi Kaunseling Untuk Menangani Kes Disiplin Di Sekolah Daerah
Gombak.), 01-01-2013 until 22-07-2014, (Completed)

8. RESEARCH ACTIVITY
Title | Grantor | Amount | Duration | Co-researcher | Type

I     Completed  
      LEADER


 • Mentoring Produk Prodigy : Menjana Kesejahteraan Keluarga Dalam Komuniti, NEGERI PERAK - RM24000,04-01-2012 to 30-11-2012 (Md Noor bin Saper,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Taquddin bin Abd Mukti) Government Grant (grant less than RM 1,000,000)
         MEMBER
 • Fenomena Tingkah Laku Langsang Di Kalangan Remaja Sekolah: Langkah Pencegahan Dan Rawatan, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM175683, 16-12-2005 to 15-12-2006 (Abdul Malek bin Abdul Rahman,Mohammad Nasir bin Bistamam,Zulkifli bin Mamat,Md Noor bin Saper) - Short-term/Vote/Universiti Grant (grant between RM10,000 and RM50,000)
 • Model Praktikum Kaunseling Di Universiti Pendidikan Sultan Idris Dan Di Universitas Pendidikan Indonesia: Satu Kajian Berdasarka, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM29395, 11-01-2005 to 31-10-2006 (Sabariah binti Siron,Abdul Malek bin Abdul Rahman,Nazariah binti Ab Samad,Mohd Muzafar Shah bin Mohd Razali) - Short-term/Vote/Universiti Grant (grant between RM10,000 and RM50,000)
 • Pengaruh Intervensi Keagamaan Ke Atas Pelatih-Pelatih Pusat Pemulihan Dadah : Kajian Kes Di Beberapa Buah Pusat Pemulihan Dadah, KEMENTERIAN DALAM NEGERI - RM45610, 13-09-2012 to 13-03-2013 (Md Noor bin Saper,Fauziah Hanim binti Jalal,Nurul ''Ain binti Mohd Daud,Misnan bin Jemali,Abdullah Abd. Rahman (AADK)) - Government Grant (grant less than RM 1,000,000)
 • Pembinaan Instrumen Bagi Mengukur Kesesuaian Sebagai Profesional Kaunseling, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - RM40000, 04-01-2010 to 31-03-2012 (AMELIA MOHD NOOR,OTHMAN LEBAR,AMIR HASAN DAWI,NOR JUNAINAH MOHD ISA,SURADI SALIM) - Government Grant (grant less than RM 1,000,000)
 • Kajian Keberkesanan Kos Program Bimbingan dan Kaunseling, KEMENTERIAN PELAJARAN - RM300000, 30- 10-2003 to 30-10-2004 (Noran Fauziah binti Yaakub,Ahmad Mahdzan bin Ayob,Osman Rani bin Hassan,Abu Bakar bin Nordin,Quek Bong Cheang,Che Anuar bin Che Abdullah,Sabariah binti Siron,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Samsiah binti Mohd Jais,Mohammad Aziz Shah bin Mohamed Arip,Md Noor bin Saper,Syed Sofian bin Syed Salim,Ramlee bin Ismail) - Government Grant (grant less than RM 1,000,000)
 • Program Integrasi Anak Malaysia Prodigy (i-Amalpro), SWASTA TEMPATAN - RM65000, 01-04-2016 to 01- 01-2017 (Taquddin bin Abd Mukti,Md Noor bin Saper,Aslina binti Ahmad,Pau Kee,Ahmad Jazimin bin Jusoh) - Geran Antarabangsa/ Swasta/ NGO
 • Kesan Program Remaja Berwawasan Terhadap Pembinaan Personaliti Remaja, KEMENTERIAN PERTAHANAN - RM40874.4, 01-05-2014 to 01-11-2014 (Abdul Malek bin Abdul Rahman,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Md Noor bin Saper,Mohammad Nasir bin Bistamam,Noraini binti Ismail,Aslina binti Ahmad,Taquddin bin Abd Mukti) - Geran Agensi Kerajaan
 • "Profil Murid Tingkatan 4 yang dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Perak dan Selangor", UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM6300, 15-12-2013 to 15-12-2014 (Aslina binti Ahmad,Mohammad Nasir bin Bistamam) - Geran Universiti
 • Pelaksanaan Projek dan Kajian Interaktif e-Buli, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM146356, 15- 09-2011 to 15-09-2012 (Amir Hasan bin Dawi,Abd Latif bin Haji Gapor,Mohd Muzafar Shah bin Mohd Razali,Abdul Malek bin Abdul Rahman,Fauziah Hanim binti Jalal,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Noraini binti Ismail,Abd Kadir bin Arifin,Muhammad Bazlan bin Mustafa,Modi bin Lakulu,Nor Junainah binti Mohd Isa) - Geran Universiti

II     Ongoing
        MEMBER

 • Kajian Impak Pengesanan dan Keberkesanan Program Remaja Berwawasan tahun 2016, KEMENTERIAN 
 • PERTAHANAN - RM40677, 29-02-2016 to 29-12-2016 (Noraini binti Ismail,Mohammad Nasir bin 
 • Bistamam,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Aslina binti Ahmad,Md Noor bin Saper,Taquddin bin Abd Mukti) - Geran 
 • Agensi Kerajaan
 • Kajian Impak Program Remaja Berwawasan (PRB) Fasa Lanjutan dan Kesannya terhadap Pembinaan Personaliti Ramaja Keberkesanan Tahun 2015, KEMENTERIAN PERTAHANAN - RM40559, 01-04-2015 to 01-11-2015 (Noraini binti Ismail,Mohammad Nasir bin Bistamam,Ahmad Jazimin bin Jusoh,Md Noor bin Saper,Aslina binti Ahmad,Taquddin bin Abd Mukti) - Geran Agensi Kerajaan

9. CONSULTANCY AND ADVISORY WORK
Project | Organisation | Duration | Role | Type

 • Bengkel Kajian Tindakan, Institut Latihan Dakwah Selangor (Member) - (Perundingan Berbayar)
 • Bengkel Training For Trainer, Institut Tanah dan Ukur Negara (Member) - (Perundingan Berbayar)
 • Kursus Perkhidmatan dan Kaunseling, Institut Latihan Dakwah Selangor (Member) - (Perundingan Berbayar)
 • Kursus Pembinaan Soalan, Institut Latihan Dakwah Selangor (Member) - (Perundingan Berbayar)
 • Perlaksanaan Rintis Program Khidmat Konsultasi & Latihan Pembangunan Insan "PRODIGY" Di Sekolah,
 • Kementerian Pelajaran Malaysia (Leader) - (Penglibatan)
 • Kursus Pengucapan Awam, Institut Latihan Dakwah Selangor (Member) - (Penglibatan)
 • Bengkel Kajian Tindakan, Institut Latihan Dakwah Selangor (Member) - (Penglibatan)
 • Kerjasama Perundingan UPSI-KISDAR Perak dan Kolej Perubatan Perak, KISDAR Perak dan Kolej Perubatan
 • Perak (Member) - (Penglibatan)
 • Program Pemindahan Ilmu Kesejahteraan Emosi (ke) untuk anak-anak- asnaf (Fakir Miskin) terhadap Warden
 • di Asrama Baitul Hasanah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS 01-2017 - 01-2018 (MEMBER) - (Project)
 • Intervensi Akademik Menggunakan Modul Smart Learning 5 Domains Terhadap Pelajar Berpencapaian Rendah
 • Daerah Port Dickson, PEJABAT PELAJARAN DAERAH 03-2016 - 03-2018 (MEMBER) - (Project)
 • Relation To Leadership Programme For Pintar School Leaders (LPPSL) Phase 1 & Phase 2 2015
 • (`Transaction¿), Pintar Foundation 09-2015 - 08-2016 (MEMBER) - (Project)
 • Projek Anak Ramaja Berwawasan (AKRAB) Anak-anak Polis Bagi Tahun 2015, Yayasan Pengaman Malaysia 01-2015 - 11-2015 (MEMBER) - (Project)
 • PENGGUBALAN PROGRAM BAHARU PROGRAM ISM SAINS KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN, JAB
 • PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 01-2015 - 01-2016 (MEMBER) - (Appointed as Consultant by external
 • organization/Curriculum board)
 • PELANTIKAN SEBAGAI PENSYARAH PENYELIA PROGRAM AKADEMIK EKSEKUTIF DIPLOMA
 • PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG), UPSI 12-2014 - 12-2014
 • (MEMBER) - (Member of Editorial Board (International Level))
 • PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PANEL PENGGUBALAN KURIKULUM SEKOLAH, UPSI 11-2014 - 03-2015
 • (MEMBER) - (Appointed as Consultant by external organization/Curriculum board)
 • JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH KEIBUBAPAAN, SMK AGAMA SLIM RIVER & UPSI 11-2014 - 11-
 • 2014 (MEMBER) - (Project)
 • Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Program UPSI-Komuniti Sempena Hari Guru Peringkat Universiti, UPSI
 • 10-2014 - 10-2014 (MEMBER) - (Member of Committee providing academic services to UPSI )
 • PELANTIKAN PENYARAH PENYELIA KPR3974 (LATIHAN MENGAJAR), UPSI 09-2014 - 11-2014
 • (MEMBER) - (Member of Committee providing academic services to UPSI )
 • Penceramah Kursus Meransang Pemikiran KreatifPelajar Tahun 2014 Bagi Kakitangan Akademik Universiti
 • Pendidikan Sultan Idris, UPSI 08-2014 - 08-2014 (MEMBER) - (Member of Committee providing academic
 • services to UPSI )
 • Program Berlari ke Bintang SPM 2014, SMK Kampung Kerteh 08-2014 - 08-2014 (MEMBER) - (Project)
 • PELANTIKAN PENCERAMAH KURSUS PENASIHATAN AKADEMIK, UPSI 08-2014 - 08-2014 (MEMBER) -
 • (Member of Editorial Board (International Level))
 • LANTIKAN SEBAGAI AHLI PENYELIDIK GEREN PENYELIDIKAN LUAR MPPU BAGI PROJEK
 • ''KESANPROGRAM REMAJA BERWAWASAN TERHADAP PEMBINAAN PERSONALITI REMAJA'', UPSI
 • 07-2014 - 01-2015 (MEMBER) - (Member of Editorial Board (International Level))
 • Urusetia Kolokium Pentaksiran Pendidikan 2014, UPSI 06-2014 - 06-2014 (MEMBER) - (Member of Editorial
 • Board (International Level))
 • JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH MOTIVASI CALON SPM 2014, SMK SELAYANG BARU 06-2014 -
 • 06-2014 (MEMBER) - (Project)
 • PENGERUSI PAMERAN DAN PERTANDINGAN INOVASI PEMBANGUNAN SAHSIAH 2014, UPSI 05-2014
 • - 05-2014 (MEMBER) - (Member of Editorial Board (International Level))
 • KUNJUNGAN HORMAT DAN PERKONGSIAN IDEA DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN ISU GEJAL
 • SOSIAL DI MALAYSIA, UPSI 04-2014 - 04-2014 (MEMBER) - (Member of Editorial Board (International
 • Level))
 • Latihan dalam Perkhidmatan (LADAP), Universiti Pendidikan Sultan Idris 03-2014 - 03-2014 (MEMBER) -
 • (Project)
 • Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-40, UPSI 03-2014 - 03-2014 (MEMBER) - (Project)
 • Jemputan Mengadakan Aktiviti Pameran Konvensyen Pendidik Nasional Suluh Budiman Kali Ke-14 Universiti
 • Pendidikan Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris 03-2014 - 03-2014 (MEMBER) - (Appointed as
 • Consultant by external organization/Curriculum board)
 • Program Intervensi Kaunseling Keluarga Dan Pesalah Juvana (Remaja) Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri
 • Selangor (Berasaskan Modul Prodigy), Kementerian Pendidikan Malaysia 01-2014 - 01-2016 (LEADER) -
 • (Project)
 • Projek DAKAP Anak-Anak Polis di Johor, Yayasan Pengaman Malaysia 12-2013 - 04-2013 (MEMBER) -
 • (Project)
 • Projek DAKAP Anak-Anak Polis Johor, Yayasan Pengaman Malaysia dan PDRM 12-2013 - 04-2013
 • (MEMBER) - (Project)
 • Seminar Kesedaran Harta Intelek, Perbadanan Harta Intelek Malaysia 11-2013 - 11-2013 (Member) -
 • (Penglibatan)
 • Mengambil Bahagian Dalam Pertandingan Inovasi Penyelidikan Projek dan Kajian Interaktif E-Buli,
 • International Exposition Research Innovation in Education 2013 09-2013 - 09-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • International Exposition & Research Innovation in Education 2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • 09-2013 - 09-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • Projek DAKAP Anak-Anak Polis Negeri Sembilan, Yayasan Pengaman Malaysia dan PDRM 09-2013 - 09-
 • 2013 (MEMBER) - (Project)
 • PELANTIKAN JAWATANKUASA LATIHAN, INOVASI DAN PERTANDINGAN (PROGRAM KAUNSELING)
 • JABATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING, FPPM SESI 2013, UPSI 09-2013 - 07-2014 (MEMBER) -
 • (Member of Editorial Board (International Level))
 • Kem Kebitaraan SRISS Tingkatan 4, SMK AGAMA SLIM RIVER 09-2013 - 11-2013 (MEMBER) - (Project)
 • Penceramah dan Fasilitator Program Tranformasi Minda, UPSI 08-2013 - 08-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • Penceramah dan Fasilitator Program Transformasi Minda, UPSI 08-2013 - 08-2013 (Member) -
 • (Penglibatan)
 • Penceramah dan Fasilitator Program Latihan Kepimpinan Kolej Kediaman Zon Utara 2013, UPSI dan KPT 07-
 • 2013 - 07-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • Projek DAKAP Dekad Kecemerlangan Akademik Anak-Anak Polis (DAKAP) bagi Sisi 10 Yayasan Pengaman
 • Malaysia Bersama UPSI, Yayasan Pengaman Malaysia 06-2013 - 08-2013 (MEMBER) - (Project)
 • Projek DAKAP Anak-Anak Polis Melaka, Yayasan Pengaman Malaysia dan PDRM 05-2013 - 02-2013
 • (MEMBER) - (Project)
 • Penceramah dan Fasilitator Program Eksperiential Pembangunan Sahsiah, UPSI 04-2013 - 04-2013
 • (Member) - (Penglibatan)
 • Projek Dakap Anak-Anak Polis di Terengganu, Yayasan Pengaman Malaysia 03-2013 - 03-2013 (MEMBER)
 • - (Project)
 • Konsultasi Modul Kemahiran Amalan Belajar (KAB), Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Kementerian
 • Pendidikan Malaysia 02-2013 - 02-2013 (MEMBER) - (Project)
 • Konsultans Kursus Kepimpinan Modal Insan, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan 02-2013 - 02-2013
 • (LEADER) - (Project)
 • Kursus Kepimpinan Modal Insan, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan 02-2013 - 02-2013 (MEMBER) -
 • (Project)
 • Konsultasi Kursus Kepimpinan Modal Insan, Yayasan Taqwa (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan) 02-
 • 2013 - 02-2013 (LEADER) - (Project)
 • Konsultasi Kursus Kepimpinan Modal Insan, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan 02-2013 - 02-2013
 • (LEADER) - (Project)
 • Kem Motivasi dan Kemahiran Belajar Murid Tahun 6, SK Kuala Kubu Bharu Dua 02-2013 - 02-2013
 • (MEMBER) - (Project)
 • Semakan Laporan Akhir Penyelidikan (Tape Merah), UPSI 01-2013 - 02-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • Projek DAKAP Anak-Anak Polis di Sabah, Yayasan Pengaman Malaysia 01-2013 - 01-2013 (MEMBER) -
 • (Project)
 • Seminar Menjana Kesejahteraan Keluarga Mentoring Produk Prodigy : Menjana Kesejahateraan Keluarga
 • dalam Komuniti, Institut Darul Ridzuan 01-2013 - 01-2013 (Member) - (Penglibatan)
 • Penceramah dan Fasilitator Program Bina Insan Guru DPLI, UPSI 01-2013 - 01-2013 (Member) -
 • (Penglibatan)
 • Khidmat Konsultasi Prodigy Universiti pendidikan Sultan Idris Bagi Program Anak Cemerlang Tentera Darat,
 • Angkatan Tentera Malaysia 12-2012 - 12-2012 (Member) - (Perundingan Tanpa Bayaran)
 • Khidmat Konsultansi Prodigy - Program Anak Cemerlang Tentera Darat, Bahagian Perkhidmatan Anggota

 • Jabatan Arah Pendidikan

 • Kementerian Pertahanan 12-2012 - 12-2012 (Member) - (Perundingan Tanpa Bayaran)
 • Penggubal Soalan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT) bagi Matapelajaran Fizik
 • Semester 2, Bahagian Matrikulasi, KPM 09-2012 - 12-2012 (Member) - (Perundingan Tanpa Bayaran)
 • Felo Penyelidik: Innovation In Versatile Environment, Makmal Penyelidik Pendidikan Universiti,UPSI 08-2012
 • - 08-2014 (Member) - (Penglibatan)
 • Penyelaras Bagi Program Sekolah Bitara, Pejabat Timbalan Naib Canselor(Akademik Dan Antarabangsa) 06-
 • 2012 - 06-2014 (Member) - (Penglibatan)
 • Khidmat Perkongsian Cara Menangani Masalah Disiplin Pelajar Menggunakan Modul Prodigy, Sekolah
 • Menengah Kebangsaan Umbang 06-2012 - 12-2012 (Member) - (Perundingan Tanpa Bayaran)
 • Program Dekad Kecemerlangan Anak Polis (DAKAP), Yayasan Pengaman Malaysia 01-2012 - 12-2012
 • (Member) - (Perundingan Berbayar)
 • Penyelaras Sekolah Bitara, Universiti Pendidikan Sultan Idris 01-2012 - 12-2012 (Member) - (Penglibatan)
 • Perundingan Kerjasama UPSI-Yayasan Pengaman 

 • Malaysia Bagi Projek Dekad Kecemerlangan Anak Polis 

 • (DAKAP), Yayasan Pengaman 11-2011 - 11-2012 (Leader) - (Appointed as Consultant by external
 • organization/Curriculum board)

10. PUBLICATION
Author | Title | Publish Date | Publisher

I     Persembahan/Pameran/Karya Seni

 • Ab Aziz bin Mohd Yatim, "Pengkormesilan Produk Inovasi PRODIGY & BITARA" , 2016-11-27, UMNO
 • "KARNIVAL PENDIDIKAN SEMPENA HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN" , Perseorangan,
 • (PEMAMER) , EAST COAST MALL, KUANTAN, 12-16 MEI 2010
II     Majalah / Suratkhabar / Artikel / Buletin/ Blog

 • Ab Aziz bin Mohd Yatim, "Prodigy : Lead to Inspire" , "NULL" , 2013-06-01, RMIC, UPSI
 • Ab. Aziz Bin Mohd Yatim, "Panduan Khas UPSI untuk guru kaunselor dan pendidik" , "The Teacher" , September 2009, Yayasan Guru Malaysia Berhad
III     Buku
 • Ab Aziz bin Mohd Yatim,, "Kesedaran Pencegahan Buli Panduan Guru" , 2012, Universiti Pendidikan Sultan 
 • Idris
IV     Buku - Ilmiah

 • Ab Aziz bin Mohd Yatim,, "Modul Pembangunan Sahsiah" , 2013, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • DATIN DR. MIZAN ABDILLAH SALLEH AHMAD AB AZIZ MOHD YATIM,, "KONSEP KENDIRI" , 2002, PLANET ILMU SDN. BHD
 • Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, UPSI (sebagai penyunting),, "Buku Prosiding Seminar Halatuju Kaunseling" , Mac 2003, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • MOHAMED NASIR BIN BISTAMAM,, "MANUAL INTERNSHIP KAUNSELING: PENSYARAH PENYELIA" , 2010, PENERBIT UPSI
 • MOHAMMAD AZIZ SHAH BIN MOHD ARIP,, "MANUAL INTERNSHIP KAUNSELING" , 2010, PENERBIT UPSI
 • MOHAMMED NASIR BIN BISTAMAM,, "INTERNSHIP KAUNSELING: KAUNSELOR PEMBIMBING" , 2010,PERNIERBIT UPSI
 • ND NOOR SAPER AB AZIZ MOHD YATIM,, "KELOMPOK DINAMIKA PENDEKATAN DAN MODUL PRAKTIKAL" , 2007, PUSTAKA SALAM SDN BHD
 • SAPORA SIPON,, "KAUNSELING INDIVIDU" , 2006, PEARSON PRENTICE HALL
 • "Bimbingan dan Penasihatan" , 2005, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • "ISU-ISU KAUNSELING PERSPEKTIF ISLAM" , SEPTEMBER 2006, PUSTAKA SALAM SDN. BHD
V     Buku - Teks Pengajian Tinggi

 • "Pengenalan Pembangunan Sahsiah" , 2011, Emeritus Publications
Buku - Teks SekolahPENGLIBATAN DAN ANUGERAH DI PERINGKAT ANTARABANGSA
Bil.
Perkara
Pencapaian
1.
34th. International Exhibition of Inventions New Techniques and Products, 5-9 April 2006, Geneva, Switzerland.
Pameran Produk
2.
2nd, UPI-UPSI Joint International Conference, 6-10 Ogos 2006, Universiti Pendidikan Indonesia, Bandung.
Kertas kerja bertajuk 1) “Menangani Permasalahan Disiplin Melalui Pendekatan Alternatif” dan 2) “Kemahiran Belajar 5 Domain”.
Kertas Kerja    (2 kertas kerja)
3.
UPSI Regional Exhibition on Educational Research 2006, 28-30 Julai 2006, Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur.
Tempat Kedua Pembentangan Poster
4.
UPSI Regional Exhibition on Educational Research 2006, 28-30 Julai 2006, Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur.
Tempat Ketiga Pembentangan Produk
5.
International Exposition of Research and Inventions of Institutions of Higher Learning 2007 (PECIPTA), 9-12 Ogos 2007, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur.
Pameran Produk     
(3 produk)
6.
International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX), 15-17 Mei 2009, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur.
Pingat Perak
7.
IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Academic and Research Exposition) (AREX 2009), 15-17 Jun 2009, University Malaysia Perlis, Kangar.
Pameran Produk
8.
Pembentangan Prodigy kepada pensyarah Universitas Pendidikan Indonesia, 16 Julai 2009.
Kertas Kerja   
9.
International Exposition of Research and Inventions of Institutions of Higher Learning 2009 (PECIPTA), 8-10 Oktober 2009, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur.
Pingat Perak
10.
Seminar Antarabangsa Inovasi dalam Pendidikan, 13 Julai 2010, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Kertas kerja bertajuk “Self-compassion : Personaliti Unggul dalam Bidang Perhubungan Menolong”.
Kertas Kerja   
11.
Pembentangan Prodigy kepada pensyarah Universitas Gorontalo Sulawesi, Indonesia, 6 Disember 2010.
Kertas Kerja   
12.
International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX), 20-22 Mei 2011, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur.
Pingat Gangsa
13.
International Exposition of Research and Inventions of Institutions of Higher Learning 2011 (PECIPTA), 13-14 September 2011, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur.
Pameran Produk
uuuu

PENGLIBATAN DAN ANUGERAH DI PERINGKAT
KEBANGSAAN
Bil.
Perkara
Pencapaian
1.
Anugerah Inovasi Universiti Pendidikan Idris 2005
-
2.
Pameran Penyelidikan dan Penerbitan, Majlis Perasmian Bangunan Bitara Siswa, Kompleks Malim Sarjana dan Sambutan Hari Guru Universiti, UPSI kali ke 3, 13 Julai 2006.
Pameran Produk
3.
Taklimat Pusaka 01, Kaunselor Sekolah Berasrama Penuh, Hay Resort, 3 November 2006, Sabak Bernam.
Kertas Kerja   
4.
Taklimat Pusaka 01, Pengetua dan Guru-guru SM Teknik Gombak, 4 November 2006, Pearl Hotel, Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur.
Kertas Kerja   
5.
Persidangan Kebangsaan Lembaga Kaunselor, 13-15 Disember 2006, Legend Hotel, Kuala Lumpur.
Kertas kerja bertajuk “Menangani Masalah Disiplin Secara Kreatif”.
Kertas Kerja   
6.
UPSI Innovation and Research Expo, 22-26 Januari 2007.
Pingat Emas (Social Science and Arts Sector)
7.
UPSI Innovation and Research Expo, 22-26 Januari 2007.
Pingat Gangsa (Education Sector)
8.
Pameran Penyelidikan Sempena Bulan Membaca dan Hari ICT 2008, 30 Julai-1 Ogos 2008, Universiti Pendidikan Sultan Idris
Pameran Produk
9.
Pembentangan Pusaka 01 di Mesyuarat Agong Persatuan Kaunseling Malaysia, 11 Oktober 2010, Universiti Putra Malaysia, Selangor.
Pembentangan Produk
10.
Pembentangan Pusaka 01 di Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, 12 Oktober 2008, Golden Horse Klang, Selangor.
Pembentangan Produk
11.
Ekspo Penyelidikan dan Inovasi (EKSPIN), 23-25 Mac 2009.
1 Pingat Emas
2 Pingat Perak
12.
Breakfast Talk Show NTV7, 20 April 2009.
Penceramah
13.
Penulisan Prodigy di Berita Harian, 23 Julai 2009.

14.
Taklimat Prodigy kepada guru-guru pelatih Institut Perguruan Darul Aman (IPDA), 20 Oktober 2009.
Penceramah
15.
Konvensyen PERKAMA, 3-5 November 2009, Palace of Golden Horses, Kuala Lumpur.
Kertas kerja bertajuk “Strategi Menangani Masalah Disiplin di Sekolah Menerusi Model Disiplin Prodigy”.
Pameran Produk
Kertas Kerja
16.
Karnival Pendidikan Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan, 12-16 Mei 2010, Kuantan East Coast Mall, Pahang.
Pameran Produk
17.
Seminar Kebangsaan Kaunseling 2010 dan Inovasi Penyelidikan dalam Kaunseling, 12-15 Jun 2010, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu.
Pingat Perak
Pingat Gangsa
18.
Ceramah ”Strategi Penyelesaian Masalah Pelajar Melalui Prodigy”, 29 Julai 2010, Institut Sosial Malaysia, Kuala Lumpur.
Penceramah
19.
Mesyuarat Post Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada 16 Februari 2011 di parlimen.
Kelulusan Menjalankan Kajian Rintis Prodigy ke Atas 30 Buah Sekolah Pedalaman di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia.

20.
Seminar Kaunseling Silang Budaya Satu Malaysia UPSI-Perkama 2011, 12 Mac 2011, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Kertas Kerja
21.
Perbentangan Prodigy dengan Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia, 10 Mei 2011, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.
Pembentangan Produk
22.
Pembentangan Prodigy di Seminar Perkama, Jalan Bellamy, 22 Jun 2011.
Pembentangan Produk
23.
Pelancaran e-buli dan Pembentangan Prodigy kepada Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia, 14 Julai 2011, UPSI.
Pameran dan Pembentangan Produk
24.
Pembentangan Prodigy di Bengkel Foundations of Commercialization AKEPT, 28-29 Julai 2011, Nilai, Negeri Sembilan.
Pembentangan Produk
jjkkkkk


Comments